Transformacija vodećeg BiH teleoperatera u inovacijski hub

Podrška teleoperateru pri ravoju internih Design Thinking kapaciteta: novi alat za rješavanje suvremenih poslovnih izazova.

Izazov

Suočen s brojnim i sve bržim promjenama na tržištu i sve većoj nepredvidivosti, jedan od vodećih teleoperatera na BIH tržištu odlučio je prilagoditi svoj pristup kreiranju novih ponuda te uz standardni, dana-driven pristup implementirati i Design Thinking metodologiju. Nakon inicijalne sprint radionice na kojoj je generiran niz prototipa novih usluga koji su upućeni u daljnji razvoj, sudionici te radionice izrazili su interes za daljnjim educiranjem, upoznavanjem metodologije i implementacijom Design Thinkinga u vlastitoj organizaciji.

Rješenje

Design Thinking tim za klijenta je razvio i proveo TrainTheTrainer edukaciju kroz koju je unutar 3 mjeseca prošlo 8 zaposlenika klijenta. Nakon inicijalne poludnevne radionice osmišljene kako bi se unutar organizacije dodatno povećao interes odabrani su članovi tima koji su zatim kroz izravan kontakt s 5 iskusnih DT trenera usvajali DT principe rada i ovladali alatima i metodologijama kompatibilnima s DT procesom. Posljednji korak ovakvog treninga podrazumijevao je osmišljavanje, pripremu i provedbu vlastitih dvodnevnih radionica unutar organizacije, adresirajući pritom realni poslovni izazov, a sve uz praćenje iskusnih DT trenera Apsolon-a kao mentora i podrške.

Rezultati

U 3 mjeseca projekta 8 je zaposlenika klijenta educirano i osposobljeno za samostalan rad s timovima u formatu dvodnevnih sprint-radionica, dok je samom provedbom pilot-radionica razvijeno ukupno 4 prototipa usluga za specifičan tržišni segment.

Tijekom provedbe tim stručnjaka Apsolon-a proveo je više od 50 sati u izravnom kontaktu s polaznicima tijekom DeepDive i Shadowing faza projekta, a kulminacija programa – provedba pilot radionica na kojima su polaznici prvi put preuzeli ulogu facilitatora – podrazumijevala je 4 intenzivna workshop dana s više od 30 sudionika raznih profila, kao i praćenje rada svakog od trenera na edukaciji kako bi se omogućilo davanje individualnog feedbacka.

Po provedbi programa zaposlenici klijenta započeli su s edukacijom vlastitih kolega ali i implementacijom DT procesa u postojeće poslovne procese organizacije.

Ukoliko i vi želite postati dio naših uspješnih priča kontaktirajte nas ili nam se pridružite na našoj nadolazećoj Design Thinking Akademiji.